[./index.html]
[./veiling_huis_almere_-_alles_over_veilen.html]
[./veiling_huis_almere_-_verkopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_kopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_rol_makelaar.html]
[./veiling_huis_almere_-_notaris.html]
[./veiling_huis_almere_-_stappenplan.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[./veiling_huis_almere_-_locatie.html]
[./veiling_huis_almere_-_contact.html]
[./veiling_huis_almere_-_algemene_voorwaarden.html]
[./veiling_huis_almere_-_colofoon.html]
[./veiling_huis_almere_-_privacy.html]
[./veiling_huis_almere_-_partners.html]
[./veiling_huis_almere_-_fqa.html]
[./veiling_huis_almere_-_links.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[http://www.nvm.nl]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Stappenplan
Verkopen in stappen
u  Oriëntatiefase.
v  Besluit en opdracht tot veilen.
w  Inzet / vanaf prijs vaststellen.
x  Publiciteit (advertentie / website / veilingbord).
y  Open huis - en kijkdagen / bezichtigingen.
z  Veiling woning.
{  Opstellen koopcontract.
|  Sleutel overdracht en levering woning.

Tijdens de gehele veilingprocedure kunnen er onderhandse biedingen gedaan worden.
Tevens gaat de reguliere onderhandse verkoop van de woningen gewoon door.
Tijdens het gehele proces kan de verkoper besluiten de woning niet in veiling te brengen
en/of niet te gunnen (verkopen).

 
Kopen in stappen
u Oriëntatiefase.
v Verzamelen informatie, bezichtiging met de makelaar.
w Informeren naar financiërings mogelijkheden.
x Deelname formulier veiling inleveren, of onderhands bod bij de makelaar uitbrengen.
y Veiling woning.
z Opstellen en ondertekenen koopcontract.
{ Regelen financiëring/stellen bankgarantie.
| Eindinspectie, sleuteloverdracht en levering woning.

Tijdens de gehele veilingprocedure kunnen er onderhandse biedingen gedaan worden.
Tevens gaat de reguliere onderhandse verkoop van de woningen gewoon door.
Tijdens het gehele proces kan de verkoper besluiten de woning niet in veiling te brengen
en/of niet te gunnen (verkopen).
  
VeilingHuisAlmere.nl
Klik hier voor het actuele veilingaanbod.
Informatie over de NVM.
EENMAAL.................ANDERMAAL...........VERKOCHT!