[./index.html]
[./veiling_huis_almere_-_alles_over_veilen.html]
[./veiling_huis_almere_-_verkopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_kopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_rol_makelaar.html]
[./veiling_huis_almere_-_notaris.html]
[./veiling_huis_almere_-_stappenplan.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[./veiling_huis_almere_-_locatie.html]
[./veiling_huis_almere_-_contact.html]
[./veiling_huis_almere_-_algemene_voorwaarden.html]
[./veiling_huis_almere_-_colofoon.html]
[./veiling_huis_almere_-_privacy.html]
[./veiling_huis_almere_-_partners.html]
[./veiling_huis_almere_-_fqa.html]
[./veiling_huis_almere_-_links.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[http://www.nvm.nl]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

 FQA - Veel gestelde vragen
Ik wil een woning die via 'Veiling Huis Almere' wordt geveild graag kopen, moet ik
de veiling afwachten?
Vanaf de opdracht tot veilen tot aan de veilingavond kunnen geïnteresseerden ook
onderhandse biedingen uitbrengen. Gaat de verkoper akkoord met een bieding, dan komt
er geen veiling transactie tot stand. De veiling van de woning wordt dan afgelast.

Kan iedereen kopen op een veiling?
Ja, in principe kan iedereen, wel of niet geassisteerd door een (NVM) aankoop makelaar,
kopen op een veiling.

Welk risico’s loop ik?
Het kopen van een huis brengt altijd een bepaald risico met zich mee, maar bij 'Veiling Huis Almere', zijn deze gelijk aan het kopen van een huis op de traditionele wijze. Alleen de prijs
komt anders tot stand.

Heb ik recht op bedenktijd?
Ja, als particuliere koper bij 'Veiling Huis Almere' heeft u recht op de drie dagen wettelijke bedenktijd.

Waarom kopen op een veiling?
Tijdens de veiling komt de verkoopprijs transparant tot stand, ook weet u zeker dat u niet te
veel geboden heeft, had u minder geboden, dan was u immers geen koper geweest. Zo
weet u zeker dat u de laagst mogelijke prijs voor de woning heeft geboden.

Mag ik een voorbehoud voor financiering opnemen?
Ja, de koper heeft het recht op het gebruikelijke financieringsvoorbehoud. Met andere
woorden, indien u binnen 4 weken na de gunning door de verkoper geen hypotheek kunt krijgen, u van de koop kunt afzien. De exacte voorwaarden staan in de veilingvoorwaarden
voor bieders.

Wanneer krijg ik de sleutels van de woning?
U krijgt de sleutels van de woning bij de notaris, tijdens het passeren van de zogenoemde akte van levering. U wordt dan de eigenaar van de woning. De oplevering van de woning vindt plaats in overleg met koper en verkoper, de datum van oplevering zal worden opgenomen in de koopakte.

Hoe kom ik aan informatie over de woning?
U krijgt tijdens de bezichtiging een uitgebreide woning brochure, ook kunt u tijdens deze bezichtiging en voorafgaand aan de veiling uw vragen stellen aan de verkopende makelaar. Verder kunt u o.a. bij gemeente, provincie etc. informeren naar bestemmingsplannen en
andere voor u van belangzijnde zaken.

Moet de verkoper mij de woning verkopen als ik het hoogste bod heb uitgebracht?
Nee, het betreft een vrijwillige veiling, de verkoop heeft, ook nadat u het hoogste bod heeft uitgebracht, het recht de woning niet te gunnen=verkopen. Het staat de verkoper vrij ook na afloop van de veiling te kiezen voor een andere verkoopmethode, of zelf in de woning te
blijven wonen. Ook kan het zijn dat u wel de hoogste prijs heeft geboden, maar dat u geen overeenstemming bereikt over de datum van oplevering of andere voorwaarden. De verkoop komt pas tot stand wanneer zowel koper als verkoper de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Wordt de woning altijd verkocht?
Nee, verkopers stellen een minimale prijs, deze prijs wordt niet bekend gemaakt, echter onder
deze prijs wordt de woning niet verkocht. De verkoper kan ook besluiten de woning niet te gunnen.

Waarom wordt er een bieden vanaf prijs gebruikt?
De bieden vanaf prijs, is de prijs waarop de woning wordt ingezet tijdens de veiling, vanaf
deze prijs kan geboden worden, door het noemen van een bod of doormiddel van de hand
op te steken. De vanaf prijs is echter niet de minimale verkoopprijs. Deze prijs ligt hoger en
zal niet worden bekend gemaakt.

Ben ik verplicht de akte van levering bij de veiling notaris te laten passeren?
Nee, echter u betaald dan wel een bijdrage in de veilingkosten zijnde € 450,- inclusief
19% BTW.

Wat zijn de kosten?
Bent u niet de hoogste bieder/koper dan zijn er natuurlijk geen kosten, maar ook als u wel
de hoogste bieder/koper bent, heeft u geen extra veilingkosten, u betaalt naast de koopsom
van de woning de gebruikelijke kosten koper (ca 10-12%) en eventueel de kosten van de u adviserende (NVM) aankoop makelaar.

Is er een taxatie van het huis beschikbaar, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van
een hypotheek?
Nee, indien gewenst kunt u zelf een opdracht voor taxatie geven. Tip: Laat het taxatierapport
op stellen door een gecertificeerd makelaar, niet zijnde de verkopende makelaar, anders
wordt uw rapport niet door de financiële instelling geaccepteerd, vraagt u bij de financiële instelling na, aan welke eisen het rapport moet voldoen.
men wenst.

Wat is de bouwkundige staat van de woning?
U mag de woning bouwkundig laten keuren. U kunt hier zelfs een voorbehoud voor laten opnemen in de koopakte. Exacte voorwaarden staan vermeld op de verklaring deelname veiling.
(Dus na aankoop!, zodat u geen kosten maakt als u niet de hoogste bieder bent.)

Hoe vaak en hoe kan ik bieden?
Tijdens de veiling biedt u door het noemen van een prijs of door uw hand op te steken.
U mag zo vaak bieden als u wilt, wel dient elk bod hoger te zijn dan het voorgaande bod.

Hoe kan ik meedoen?
Meldt u aan via de verkopende makelaar. Verder dient u aanwezig te zijn op de veiling
avond. Voor tijd en locatie kijkt u op de website www.VeilingHuisAlmere.nl

Wat moet ik doen als ik niet bij de veiling aanwezig kan zijn?
Indien u niet bij de veiling kunt zijn, kunt u voorafgaand aan de veiling een bod uitbrengen,
de verkoper kan dan beslissen of hij met u in onderhandeling treedt, of dat hij het bod
aanhoudt tot na afloop van de veiling. Als hij op de veiling een hoger bod krijgt, zal hij niet
met u in onderhandeling treden en wordt de woning niet aan u verkocht.

Wie mogen er bieden?
Iedereen met uitzondering van de verkopende makelaar, de notaris en de verkoper/eigenaar mag niet (laten) meebieden.

Wordt er inzet premie/plok geld uitbetaald?
Nee, bij Veiling Huis Almere, worden de woningen per opbod verkocht en worden er geen
inzet premies betaald.

Wat moeten wij meenemen naar de veiling?:
  • identiteitsbewijs
  • uw (NVM) aankoop makelaar/adviseur
  • woning informatie
  • uw eigen notities
  • eventueel hypotheek offerte
(als u uw financieringsmogelijkheid kunt aantonen, kan dat voor verkoper een extra prikkel
zijn om de woning aan u te gunnen)

Waarom geen internet veiling?
De kosten bij een internetveiling zijn hoger, in principe heeft u als koper geen veilingkosten
bij Veiling Huis Almere. Daarnaast bent u zelf aanwezig tijdens de veiling, bent u niet
afhankelijk van techniek (inlogproblemen etc.) heeft u geen computer (kennis) nodig en is
de veiling voor iedereen toegankelijk.

  
VeilingHuisAlmere.nl
Klik hier voor het actuele veilingaanbod.
Informatie over de NVM.
EENMAAL.................ANDERMAAL...........VERKOCHT!