[./index.html]
[./veiling_huis_almere_-_alles_over_veilen.html]
[./veiling_huis_almere_-_verkopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_kopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_rol_makelaar.html]
[./veiling_huis_almere_-_notaris.html]
[./veiling_huis_almere_-_stappenplan.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[./veiling_huis_almere_-_locatie.html]
[./veiling_huis_almere_-_contact.html]
[./veiling_huis_almere_-_algemene_voorwaarden.html]
[./veiling_huis_almere_-_colofoon.html]
[./veiling_huis_almere_-_privacy.html]
[./veiling_huis_almere_-_partners.html]
[./veiling_huis_almere_-_fqa.html]
[./veiling_huis_almere_-_links.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[http://www.nvm.nl]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Alles over veilen

De meest gebruikte en meest bekende manier om een woning te verkopen en te kopen is de onderhandse verkoop.  Daarbij komt de koop tot stand in overleg tussen de verkoper en de koper, die daarbij al of niet een NVM-makelaar hebben ingeschakeld. Een andere methode is via een veiling. Veiling is een ander woord voor openbare verkoop. Er worden twee soorten veilingen onderscheiden: de vrijwillige veiling en de executieveiling.


Een executieveiling vindt plaats in opdracht van een schuldeiser en wordt ook wel genoemd: ‘onvrijwillige openbare verkoop’ – en is in beginsel de wettelijk voorgeschreven methode om bezittingen van een schuldenaar te gelde te maken om uit de opbrengst de vordering van de executerende schuldeiser  te voldoen.


Een vrijwillige veiling vindt plaats in opdracht van de verkoper. Een vrijwillige veiling wordt gehouden, als een verkoper snel en effici├źnt wenst te verkopen. Ook wordt een vrijwillige veiling vaak ingezet als het een bijzonder of zeer gewild object betreft. In grote lijnen is bij een vrijwillige veiling de wijze van verkoop gelijk aan die van een executieveiling.

Bij veilingen heeft u te maken met plaatselijke gewoonten, zorg dat u hieromtrent goed geïnformeerd bent. Vraagt u vooraf naar de veilingprocedure.

  
VeilingHuisAlmere.nl
Klik hier voor het actuele veilingaanbod.
Informatie over de NVM.
EENMAAL.................ANDERMAAL...........VERKOCHT!