[./index.html]
[./veiling_huis_almere_-_alles_over_veilen.html]
[./veiling_huis_almere_-_verkopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_kopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_rol_makelaar.html]
[./veiling_huis_almere_-_notaris.html]
[./veiling_huis_almere_-_stappenplan.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[./veiling_huis_almere_-_locatie.html]
[mailto:info@veilinghuisalmere.nl]
[./veiling_huis_almere_-_contact.html]
[./veiling_huis_almere_-_algemene_voorwaarden.html]
[./veiling_huis_almere_-_colofoon.html]
[./veiling_huis_almere_-_privacy.html]
[./veiling_huis_almere_-_partners.html]
[./veiling_huis_almere_-_fqa.html]
[./veiling_huis_almere_-_links.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[http://www.nvm.nl]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Privacy overeenkomst
Privacy overeenkomst
Deze website wordt beheerd door 'Veiling Huis Almere' Tijdens uw bezoek aan deze
internet-site kunnen er persoonsgegevens over u verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. 'Veiling Huis Almere' zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in
het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die “Veiling Huis Almere' bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking
'Veiling Huis Almere' verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de
aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo
nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen
in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou
kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen
ontvangen).


Gevoelige informatie
'Veiling Huis Almere' tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te
verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging,
gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin 'Veiling Huis Almere'  wel tracht dergelijke
gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop
dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan 'Veiling Huis
Almere' instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.


Cookies
'Veiling Huis Almere' kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en
analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's,
bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze
gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein
tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van
cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te
veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.


Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel
van links met deze internetsite zijn verbonden.


Uitoefening van rechten
Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van
gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons
opnemen via :

E-mail : info@VeilingHuisAlmere.nl 

of per gewone post:

'Veiling Huis Almere'
Jan van Eijckstraat 1
1318 GA Almere
NederlandWijzigingen Privacy Statement

'Veiling Huis Almere' behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
VeilingHuisAlmere.nl
Klik hier voor het actuele veilingaanbod.
Informatie over de NVM.
EENMAAL.................ANDERMAAL...........VERKOCHT!