[./index.html]
[./veiling_huis_almere_-_alles_over_veilen.html]
[./veiling_huis_almere_-_verkopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_kopen.html]
[./veiling_huis_almere_-_rol_makelaar.html]
[./veiling_huis_almere_-_notaris.html]
[./veiling_huis_almere_-_stappenplan.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[./veiling_huis_almere_-_locatie.html]
[./veiling_huis_almere_-_contact.html]
[./veiling_huis_almere_-_algemene_voorwaarden.html]
[./veiling_huis_almere_-_colofoon.html]
[./veiling_huis_almere_-_privacy.html]
[./veiling_huis_almere_-_partners.html]
[./veiling_huis_almere_-_fqa.html]
[./veiling_huis_almere_-_links.html]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[http://www.nvm.nl]
[./veiling_huis_almere_-_veiling_aanbod.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

 Voorwaarden
Voorwaarden deelname veiling

De woning dient door de bieder vooraf bezichtigd te zijn samen met de verkopende makelaar. Bezoekt u de woning tijdens een open huis/kijkdag, neemt u dan contact op met de verkopende makelaar teneinde een afspraak in te plannen.

Indien u tijdens de veiling wenst deel te nemen aan het biedingsproces, dient u een verklaring deelname veiling te tekenen, deze verklaring kunt u verkrijgen bij de verkopende makelaar, vraagt u hierna tijdens de bezichtiging. De verklaring dient voorafgaand aan de veiling samen met een kopie van een geldig legitimatie bewijs bij de verkopende makelaar uiterlijk om 12.00 uur op de veilingdag te worden ingeleverd.
  
VeilingHuisAlmere.nl
Klik hier voor het actuele veilingaanbod.
Informatie over de NVM.
EENMAAL.................ANDERMAAL...........VERKOCHT!